Kleurtesten

De kleurtesten van Clare W. Graves
Om de samenwerking, de teamdynamiek en de onderlinge communicatie te verbeteren is inzicht nodig hoe mensen in groepen of teams hun wereld interpreteren in de context van hun werk, en welk ‘filter’ zij gebruiken als basis voor hun gedrag.

De kleurtesten geven aanwijzingen over de verschillende drijfveren, uitgangs­punten en logica‘s van teamleden, en ook wat de cultuur is van een onderdeel van de organisatie. De tests zijn gebaseerd op Spiral Dynamics, waarvoor de ontwikkelingspsycholoog Clare W. Graves de basis heeft gelegd. Voor een introductie van Spiral Dynamics kunt u de Minicursus downloaden.

De uitkomsten van de tests zijn ook te gebruiken om zicht te krijgen op de te nemen stappen bij eventuele voorgenomen veranderingen in de samenstelling van teams.

De Individuele Waardentest
De uitkomst van de Waardentest verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden. De waardentest kent in totaal 20 vragen.
De test is in het Nederlands, maar sommige vragen zijn misschien wat vreemd geformuleerd – trekt u zich daar niets van aan. Het gaat om een test die wereld­wijd al jaren zo gebruikt wordt en op basis van deze 20 vast gedefinieerde vragen uitgebreid gevalideerd is. Het is een vertaling vanuit het Engels, vandaar dat sommige zinnen wat moeizaam ‘lopen’.

De Veranderingstest
De uitkomst van de Veranderingstest (Change State Indicator) verschaft u inzicht in uw mate van tevredenheid met de huidige situatie en uw kijk op veranderingen. Deze test is in het Engels.

Veel succes!