Da Vinci Consult
organiseert team start-ups, teamcoaching sessies en team workshops.

Mensen in teams

Da Vinci Consult faciliteert de ontwikkelprocessen en reikt daartoe tools aan. Onze interventies hebben tot doel om het probleemoplossend vermogen van de samenwerkenden te vergroten. Een middel daartoe kan een test zijn zoals bijvoorbeeld de kleurtesten van Clare W. Graves. Het maakt duidelijk wat de individuele en groepsdrijfveren zijn.

Deze assessments geven inzicht in het potentieel van ieder teamlid, in hoeverre een teamlid zich bewust is van zijn/haar kwaliteiten, zowel als individu en als deel van het team. Het maakt duidelijk wat de individuele en de groepsdrijfveren zijn en over welke competenties ieder beschikt.

Daarnaast is de vraag hoe men als team onderling en naar buiten communi­ceert. En hoe dit alles succesvol kan worden ingezet voor de organisatie. Realisatie en afstemming door middel van een of meer sessies teamcoaching en begeleiding kan door Da Vinci Consult verzorgd worden.

Het uitgangspunt blijft dat het team zich doelen stelt, die voor allen zinvol zijn om mee op weg te gaan en dat er heldere afspraken worden gemaakt over resultaten en middelen, beoordeling en beloning, en dat die ook worden nagekomen.