Da Vinci Consult
draagt bij aan de effectiviteit van mensen en daarmee aan de effectiviteit en het resultaat van de organisatie.

Mediation

Mediation / Exit mediation
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een uitkomst die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Doordat ze zelf middenin het conflict zitten, zien de betrokkenen vaak zelf die oplossing niet meer. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt betrokkenen om hun eigen oplossing te vinden.

Hoe werkt mediation?
De mediation begint met een overeenkomst: een afspraak om te trachten het conflict door mediation op te lossen. In de mediationovereenkomst heten de betrokkenen ‘partijen’.
Dan start de mediator de bemiddeling: de partijenen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten, maar de belangen van partijen en de toekomst staan daarbij centraal. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.
De uitkomst van de mediation kan worden vastgelegd in een vaststellings­overeenkomst of afsprakenlijst. Door deze te tekenen zijn de ondertekenaars / partijen hieraan gebonden.

Wanneer mediation?
Bij samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, of geschillen tussen burger en overheid.

Voordelen van mediation
Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van ander vormen van geschillenoplossing (rechtspraak en arbitrage). De belangrijkste voordelen zijn:

  • snel
  • vertrouwelijk en besloten
  • deskundige begeleiding
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • meer kans op acceptatie
  • goedkoper dan procederen
  • informele procedure
  • actieve rol van partijen
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • gezamenlijke oplossing (win-win resultaat)

Exit mediation
Een speciale vorm van mediation is exit mediation. Deze wordt ingezet bij ontslag, zodat de betrokkenen op een bij hen passende manier de arbeidsrelatie kunnen beëindigen.