Da Vinci Consult
helpt mensen in organisaties zich verder te ontwikkelen door hun opgedane ervaring te consolideren en hun doelstellingen aan te passen aan hun mogelijkheden.

Individuele coaching

Of het nu gaat om het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, of om grip te krijgen op het functioneren in het werk, of om de verhouding tussen werk en privéleven beter af te stemmen, of om een volgende stap te maken in de loopbaan: coaching wordt ingezet om gedragingen en handelingen te focussen én te verbreden.

Vaak draait het om meer invloed krijgen en hoe leren te beïnvloeden. En hoe doe je dat dan? Alleen door effectiever te communiceren? Doel is beter, gemakkelijker, plezieriger en professioneler handelen in het ‘hier-en-nu’ en dat dan in de context van uw werk- en privéleven.

Een coachingstraject begint met een oriëntatie op de vraagstelling en het vaststellen van doelen. Deze dienen als leidraad en worden tijdens het traject uitgewerkt, waarbij het streven is het geleerde in de praktijk van alledag toe te passen en daarmee beklijft.

Van een groep naar een team
Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel kan betekenen dat men werkt op een afdeling of in een unit, een groep of een team. Dat wil niet zeggen dat er ook automatisch sprake is van ‘teamwork’. Er is samenwerking nodig als het werk niet door een enkel persoon kan worden uitgevoerd, samenwerken in een team. Veel teams hebben een specifieke taak met een eigen verantwoordelijkheid en eigen klanten.

Hoe zorg je dat een team succesvol werkt en hoe creëer je daarvoor het juiste klimaat? Wat zijn de factoren die bepalend zijn voor succes?