Da Vinci Consult
verzorgt individuele begeleiding voor teamleden, teamleider, projectleiders en managers ten behoeve van zelfreflectie, versterking en persoonlijke vernieuwing.

Teamcoaching

Wat is de rol van een teamleider, projectleider of manager? Zij staan vaak voor een dubbele opgave: enerzijds realiseren van bedrijfsdoelen, anderzijds stimuleren en motiveren van werknemers tot het leveren van prestaties. Teamleiders doen continu kritische leerervaringen op en maken gedurende hun loopbaan een veranderingsproces door, dat leidt tot steeds nieuwe denkwijzen en opvattingen.

Succesvolle leiders nemen de tijd voor reflectie, zij werken gericht aan hun zelfbeeld en aan het herkennen van hun eigen emoties. Door regelmatig spiegel­gesprekken te voeren, worden teamleiders en managers met de consequenties van hun beslissingen geconfronteerd en kan extra waarde worden toegevoegd aan de slagkracht van zowel de teamleider als zijn team.

Da Vinci Consult reikt diverse tools aan en faciliteert de ontwikkelprocessen. Onze interventies hebben tot doel om het probleemoplossend vermogen van de samenwerkenden te vergroten.

Dat betreft vaak een korter traject. Wat wil ik met mijn werk en hoe zet ik mijn talenten zo goed mogelijk in, zit ik wel op de juiste plek?

Da Vinci Consult legt de uitdaging bij het potentieel in de organisatie om vorm en inhoud te geven en de effectiviteit te optimaliseren. Het is de bedoeling dat opgedane ervaring wordt geconsolideerd en doelstellingen worden aangepast aan individuele mogelijkheden. Zo hebben werkgever en werknemer goed zicht en inzicht wat wordt benut en wat beter kan worden benut en verder ontwikkeld.

Uitgangspunt is altijd: er wordt een afspraak gemaakt die vastgelegd wordt in een overeenkomst met duidelijke doelen en leerdoelen. Zo weet iedereen in het traject waar hij/zij aan toe is.