Da Vinci Consult
organiseert team start-ups, teamcoaching sessies en team workshops.

Teamleider

Rol van de teamleider / projectleider
Wat is de rol van de teamleider of manager? Zij staan vaak voor een dubbele opgave: enerzijds realiseren van harde bedrijfsdoelen, anderzijds stimuleren en motiveren van werknemers tot het leveren van hoge prestaties. Teamleiders doen continu kritische leerervaringen op en maken gedurende hun loopbaan een veranderingsproces door, dat leidt tot steeds nieuwe denkwijzen en opvattingen.

Succesvolle leiders nemen de tijd voor reflectie, zij werken gericht aan hun zelfbeeld en aan het herkennen van hun eigen emoties. Door regelmatig spiegel­gesprekken te voeren, worden teamleiders en managers met de consequenties van hun beslissingen geconfronteerd en kan extra waarde worden toegevoegd aan de slagkracht van zowel de teamleider als zijn team.

Da Vinci Consult faciliteert de ontwikkelprocessen en begeleidt de teamleiders en managers ten behoeve van zelfrelflectie, versterking en persoonlijke vernieuwing.

Van een groep naar een team
Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel kan betekenen dat men werkt op een afdeling of in een unit, een groep of een team. Dat wil niet zeggen dat er ook automatisch sprake is van ‘teamwork’. Er is samenwerking nodig als het werk niet door een enkel persoon kan worden uitgevoerd, samenwerken in een team. Veel teams hebben een specifieke taak met een eigen verantwoordelijkheid en eigen klanten.

Hoe zorg je dat een team succesvol werkt en hoe creëer je daarvoor het juiste klimaat? Wat zijn de factoren die bepalend zijn voor succes?